× Strona główna O nas Systemy wentylacji Systemy klimatyzacji Systemy odpylania i transportu Systemy chemoodporne Kariera Do pobrania Promocje Kontakt
Cenniki
MENU

Informacje ogólne

Klasyfikacje filtrów

Grupa filtra Klasa filtra Średnia
skuteczność
filtracji A w %
Średnia
skuteczność
filtracji E w %
Skuteczność
filtracji
całkowita w %
Skuteczność
filtracji
miejscowa w %
Metoda pomiarowa
wstępny G1 50<A<65 - - - PN-EN 779:20005
wstępny G2 65<A<80 - - - PN-EN 779:2005
wstępny G3 80<A<90 - - - PN-EN 779:2005
wstępny G4 90<A - - - PN-EN 779:2005
dokładny F5 - 40<E<60 - - PN-EN 779:2005
dokładny F6 - 60<E<80 - - PN-EN 779:2005
dokładny F7 - 80<E<90 - - PN-EN 779:2005
dokładny F8 - 90<E<95 - - PN-EN 779:2005
dokładny F9 - 95<E - - PN-EN 779:2005
HEPA H10 - - 85 - PN-EN 1882-5:2002
HEPA H11 - - 95 - PN-EN 1882-5:2002
HEPA H12 - - 99,5 99,97 PN-EN 1882-5:2002
HEPA H13 - - 99,95 99,75 PN-EN 1882-5:2002
HEPA H14 - - 99,995 99,975 PN-EN 1882-5:2002
HEPA U15 - - 99,9995 99,9975 PN-EN 1882-5:2002
HEPA U16 - - 99,99995 99,99975 PN-EN 1882-5:2002
HEPA U17 - - 99,999995 99,9999 PN-EN 1882-5:2002

Średnice równoważne

  Wysokość
boku [mm]
100 150 200 250 300 400 500 600
Szerokość
boku [mm]
                 
200 Ac 0,020 0,030 0,040          
dh 133 171 200          
de 149 186 218          
Ai 0,6 0,7 0,8          
250 Ac 0,025 0,038 0,050 0,063        
dh 143 188 222 250        
de 165 206 241 273        
Ai 0,7 0,8 0,9 1,0        
300 Ac 0,030 0,045 0,060 0,075 0,090      
dh 150 200 240 273 300      
de 180 224 262 296 327      
Ai 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20      
400 Ac 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,160    
dh 160 218 267 308 343 400    
de 205 255 299 337 373 436    
Ai 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,60    
500 Ac 0,075 0,100 0,130 0,150 0,200 0,250  
dh 231 286 333 375 444 500  
de 283 331 374 413 483 545  
Ai 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 2,00  
600 Ac 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36
dh 240 300 353 400 480 545 600
de 307 359 406 448 524 592 654
Ai 1,50 1,60 1,70 1,80 2,00 2,20 2,40

 

Wykaz norm

 

PKN-CEN/TR 14788:2012 - Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza

PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza

PN-EN 12255-9:2005 - Oczyszczalnie ścieków -- Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach -- Elementy końcowe -- Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13053+A1:2011 - Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

PN-EN 13141-10:2008 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza

PN-EN 13141-11:2015-07 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej

PN-EN 13141-1:2006 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

PN-EN 13141-2:2010 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 2: Wywiewniki i nawiewniki

PN-EN 13141-3:2006 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach

PN-EN 13141-4:2011 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań

PN-EN 13141-5:2006 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

PN-EN 13141-6:2015-01 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach

PN-EN 13141-7:2010 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych

PN-EN 13141-8:2014-09 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń

PN-EN 13141-9:2010 - Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza

PN-EN 13142:2013-08 - Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania

PN-EN 13180:2004 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich

PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2004 - Wentylacja budynków -- Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 - Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki podłogowe -- Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-EN 13403:2005 - Wentylacja budynków -- Przewody niemetalowe -- Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 14134:2008 - Wentylacja budynków -- Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań

PN-EN 14239:2004 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Pomiar pola powierzchni sieci przewodów

PN-EN 14240:2004 - Wentylacja budynków -- Sufity chłodzące -- Badanie i wzorcowanie

PN-EN 14277:2006 - Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki -- Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych

PN-EN 14518:2005 - Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i wzorcowanie pasywnych belek chłodzących

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

PN-EN 15116:2008 - Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i wzorcowanie aktywnych belek chłodzących

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji

PN-EN 15240:2009 - Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji

PN-EN 15241:2011 - Wentylacja budynków -- Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza

PN-EN 15242:2009 - Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji

PN-EN 15243:2011 - Wentylacja budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji

PN-EN 15423:2008 - Wentylacja budynków -- Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach

PN-EN 15650:2010 - Wentylacja budynków -- Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach

PN-EN 15665:2012 - Wentylacja budynków -- Wyznaczanie kryteriów działania systemów wentylacji mieszkań

PN-EN 15726:2011 - Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynków -- Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja szczelności i badania

PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów wentylacji

PN-EN 16211:2015-08 - Wentylacja budynków -- Pomiar przepływu powietrza w warunkach polowych -- Metody

PN-EN 16445:2013-06 - Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- Aerodynamiczne badania i ocena stosowane przy przepływie mieszającym: procedura dla nieizotermicznego chłodnego strumienia

PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne

PN-EN ISO 15138:2011 - Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Źródło zasoby PKN na dzień 04.04.2016

Nasi partnerzy

Skontaktuj się z nami!

biuro@hakom.pl

22 899 34 03
22 868 56 58
22 857 84 20